Nr karty: 9/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-09-11 14:37:42
Data modyfikacji : 2015-09-11 14:37:42
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu9/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowo-myśliwskiej na terenie działki nr ewid. 90/10, położonej w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz.
3.Znak sprawyWPP.6220.13.2015.MM
4.Data złożenia2015-09-01
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD), 2) kopię mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia, skala 1:5000, 3) wypis rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją.
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!