Nr karty: 7/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-07-22 12:34:18
Data modyfikacji : 2015-07-22 12:34:18
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu7/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybudowaniu podczyszczalni ścieków wyłącznie z maszyn pralniczych”, na działce nr ewid. 435/2 położonej przy ul. Zakaszewskiego 8, obręb geodezyjny Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.8.2015.MM
4.Data złożenia2015-07-03
5.Dane wnioskodawcyCWS-boco Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska, 92-412, Łódź
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.), 2) mapę syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500, 3) wypis rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją, 4) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Międzyrzecki Park Przemysłowy I
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!