Nr karty: 6/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-07-20 14:38:39
Data modyfikacji :
2015-07-20 15:06:59

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu6/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.9.2015.MM
4.Data złożenia2015-07-15
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 szt.) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD), 2) wypisy rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją, 3) pełnomocnictwo
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
15/B/2015
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiPlanowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o jeden obiekt inwentarski o ok. 2600 m3 powierzchni użytkowej do tuczu brojlera indyczego.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!