Nr karty: 17/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-10-21 11:02:36
Data modyfikacji :
2015-10-21 11:08:03

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.
Numer wpisu
17/B/2015
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w związku z wycofaniem przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego
3.
Znak sprawy
WPP.6220.12.2015.MM
4.
Data wydania i miejsce wydania
2015-10-20 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Międzyrzecza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 2, 66-300, Międzyrzecz, REGON 361478526
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskiem z dnia 19.10.2015 r. podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2 – wycofał swój wniosek z dnia 20.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego. Tym samym na podstawie art. 105 § 2 K.p.a., organ administracji publicznej umorzył postępowanie, ponieważ wystąpiła o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!