Nr karty: 17/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-10-21 11:02:36
Data modyfikacji :
2015-10-21 11:08:03

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu17/B/2015
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowieniedecyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w związku z wycofaniem przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego
3.Znak sprawyWPP.6220.12.2015.MM
4.Data wydania i miejsce wydania2015-10-20 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Burmistrz Międzyrzecza
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 2, 66-300, Międzyrzecz, REGON 361478526
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia10/A/2015
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiDecyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskiem z dnia 19.10.2015 r. podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2 – wycofał swój wniosek z dnia 20.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego. Tym samym na podstawie art. 105 § 2 K.p.a., organ administracji publicznej umorzył postępowanie, ponieważ wystąpiła o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!