Nr karty: 16/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-10-08 13:44:37
Data modyfikacji : 2015-10-08 13:44:37
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu16/B/2015
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowieniepostanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego
3.Znak sprawyWPP.6220.12.2015.MM
4.Data wydania i miejsce wydania2015-10-08 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Burmistrz Międzyrzecza
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 2, 66-300, Międzyrzecz, REGON 361478526
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia10/A/2015
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!