Nr karty: 15/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-09-28 13:06:15
Data modyfikacji :
2015-09-28 13:24:41

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu15/B/2015
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowieniepostanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.9.2015.MM
4.Data wydania i miejsce wydania2015-09-28 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Burmistrz Międzyrzecza
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia6/A/2015
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiPlanowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o jeden obiekt inwentarski o ok. 2600 m3 powierzchni użytkowej do tuczu brojlera indyczego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 24.08.2015 r. znak: WOOŚ-II.4240.233.2015.MW (wpł. do tut. Urzędu dnia 25.08.2015 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną z dnia 03.09.2015 r. znak: NS-NZ-771-4-OOPS/1-28/15 (wpł. do tut. Urzędu dnia 07.09.2015 r.), wyrazili opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!