Nr karty: 14/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-12-10 12:51:33
Data modyfikacji : 2015-12-10 12:51:33
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu14/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW, na działkach nr ewid. 2/1, 3, 4, 13, 16, 17, 21/2, 84/2, 84/3, 84/6, 84/7, 84/8, 85/2, 85/6, 86/2, 93 i 94 położonych w obrębie geodezyjnym Kwiecie, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.17.2015.MM
4.Data złożenia2015-12-01
5.Dane wnioskodawcyPUHP „RYMEK POLSKA” Andrzej Rymaszewski, ul. Lipce 21, 66-300, Międzyrzecz, REGON 210426854
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta DVD), 2) kopia mapy ewidencyjnej, skala 1:5000 3) wypisy rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!