Nr karty: 13/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-09-11 14:22:34
Data modyfikacji : 2015-09-11 14:22:34
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.
Numer wpisu
13/B/2015
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
decyzja nr 6/2015 z dnia 11.09.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz
3.
Znak sprawy
WPP.6220.1.2015.MM
4.
Data wydania i miejsce wydania
2015-09-11 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Międzyrzecza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Decyzja została wydana bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po uprzednim uzyskaniu stosownych opinii: - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu – opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-3/15 z dnia 17.02.2015 r. - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., – pismo znak: WOOŚ-II.4240.32.2015.MW z dnia 17.02.2015 r.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!