Nr karty: 13/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-12-09 14:08:54
Data modyfikacji : 2015-12-09 14:08:54
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu13/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Kęszyca Leśna zlokalizowanej na działkach nr ewid. 195/181 i 195/182 w obrębie geodezyjnym Kęszyca, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.16.2015.MM
4.Data złożenia2015-12-01
5.Dane wnioskodawcyMiędzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300, Międzyrzecz, REGON 210369406
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta DVD), 2) kopia mapy ewidencyjnej, skala 1:1000 3) załącznik graficzny z zakresem inwestycji 4) wypisy rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!