Nr karty: 12/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-12-01 14:45:05
Data modyfikacji : 2015-12-01 14:45:05
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu12/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach nr ewid. 48/16, 48/18, 48/19 i 48/20 przy ul. Zakaszewskiego 2 w Międzyrzeczu”
3.Znak sprawyWPP.6220.15.2015.MM
4.Data złożenia2015-11-23
5.Dane wnioskodawcyEUROKEY RECYCLING LIMITED Sp. z o.o., Jeże 17, 66-450, Bogdaniec, REGON 080988733
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD), 2) kopię mapy ewidencyjnej gruntów, skala 1:2000, 3) skrócony wypis ze skorowidza działek
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!