Nr karty: 11/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-07-17 14:05:31
Data modyfikacji : 2015-07-17 14:05:31
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu11/B/2015
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowieniedecyzja nr 4/2015 z dnia 09.07.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie dwóch zestawów naziemnych zbiorników gazu płynnego o pojemności 5 x 6700 l (33,5 m3) oraz 6 x 6700 l (40,2 m3) z przyłączami gazu do istniejących budynków hodowli drobiu, na działce nr ewid. 385/26 położonej w m. Pniewo, obręb geodezyjny Kaława, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.6.2015.MM
4.Data wydania i miejsce wydania2015-07-09 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Burmistrz Międzyrzecza
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy"INDROB" Sp. z o.o., Dąbrówka 20, 66-133, Klenica, REGON 080184213
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia5/A/2015
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!