Nr karty: 10/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-07-15 17:15:04
Data modyfikacji :
2015-07-17 13:58:48

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu10/B/2015
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowieniedecyzja nr 3/2015 z dnia 30.06.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin, na działkach nr ewid. 322, 323, 112, 258/27, 258/12, 8, 104 - obręb geodezyjny Kalsko oraz na działkach nr ewid. 195, 246, 250, 325/3, 189/2, 189/1, 119, 174, 126/1, 220 i 188/1 - obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz
3.Znak sprawyWPP.6220.5.2015.MM
4.Data wydania i miejsce wydania2015-06-30 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Burmistrz Międzyrzecza
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyMiędzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300, Międzyrzecz, REGON 210369406
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia4/A/2015
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!