Nr karty: 10/A/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-10-07 12:47:05
Data modyfikacji : 2015-10-07 12:47:05
Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.Numer wpisu10/A/2015
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego
3.Znak sprawyWPP.6220.12.2015.MM
4.Data złożenia2015-08-21
5.Dane wnioskodawcyWEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 2, 66-300, Międzyrzecz, REGON 361478526
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD), 2) kopię mapy ewidencyjnej gruntów, skala 1:2000, 3) wypis rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją 4) skrócony wypis ze skorowidza działek dla działek sąsiednich
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Międzyrzecza
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
16/B/2015 | 17/B/2015
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!