Strony:  1 2
Znaleziono : 15
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
5/A/2015 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zestawów naziemnych zbiorników gazu płynnego o pojemności 5 x 6700 l (33,5 m3) oraz 6 x 6700 l (40,2 m3) z przyłączami gazu do istniejących budynków hodowli drobiu, na działce nr ewid. 385/26 położonej w m. Pniewo, obręb geodezyjny Kaława, gmina Międzyrzecz "INDROB" Sp. z o.o.
4/A/2015 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin, na działkach nr ewid. 322, 323, 112, 258/27, 258/12, 8, 104 - obręb geodezyjny Kalsko oraz na działkach nr ewid. 195, 246, 250, 325/3, 189/2, 189/1, 119, 174, 126/1, 220 i 188/1 - obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46
3/A/2015 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz Osoba fizyczna
2/A/2015 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie elementów modułowych linii technologicznej papy Zakładu Produkcyjnego WERNER JANIKOWO Sp. z o.o., na działce nr ewid. 432/1 zlokalizowanej w m. Kęszyca Leśna, gmina Międzyrzecz "WERNER JANIKOWO" Sp. z o.o.
1/A/2015 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz piTERN Sp. z o.o.
Strony:  1 2
Znaleziono : 15
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!