Strony:  1 2
Znaleziono : 19
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
9/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie dwóch zestawów naziemnych zbiorników gazu płynnego o pojemności 5 x 6700 l (33,5 m3) oraz 6 x 6700 l (40,2 m3) z przyłączami gazu do istniejących budynków hodowli drobiu, na działce nr ewid. 385/26 położonej w m. Pniewo, obręb geodezyjny Kaława, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
"INDROB" Sp. z o.o.
8/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin, na działkach nr ewid. 322, 323, 112, 258/27, 258/12, 8, 104 - obręb geodezyjny Kalsko oraz na działkach nr ewid. 195, 246, 250, 325/3, 189/2, 189/1, 119, 174, 126/1, 220 i 188/1 - obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46
7/B/2015
decyzja nr 2/2015 z dnia 17.04.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wymianie elementów modułowych linii technologicznej papy Zakładu Produkcyjnego WERNER JANIKOWO Sp. z o.o., na działce nr ewid. 432/1 zlokalizowanej w m. Kęszyca Leśna, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
"WERNER JANIKOWO" Sp. z o.o.
6/B/2015
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji polegającej na adaptacjii i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
5/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wymianie elementów modułowych linii technologicznej papy Zakładu Produkcyjnego WERNER JANIKOWO Sp. z o.o., na działce nr ewid. 432/1 zlokalizowanej w m. Kęszyca Leśna, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
"WERNER JANIKOWO" Sp. z o.o.
4/B/2015
decyzja nr 1/2015 z dnia 10.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów metodą R12 (w związku z realizowaną budową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza), na działce nr ewid. 2131/11 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
BUDIMEX S.A.
3/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
piTERN Sp. z o.o.
2/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów metodą R12, na działce nr ewid. 2131/11 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
BUDIMEX S.A.
1/B/2015
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
Strony:  1 2
Znaleziono : 19
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!