Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 19
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
19/B/2015
decyzja z dnia 24.11.2015 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz” Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
18/B/2015
decyzja nr 7/2015 z dnia 05.11.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Nietoperek i Kęszyca wraz z rurociągami przesyłowymi na odcinkach Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna: na działkach nr ewid. 258/5, 235, 110, 109/2, 123/3, 123/5, 122/1, 122/5, 258/12, 105/2, 105/1, 104, 366, 234, 102, 101, 103/4, 100/1, 99, 98, 97, 96, 93/7, 93/6, 93/5, 93/4, 93/3, 93/2, 93/1, 92/1, 233/6, 60, 231, 59, 58/2, 225, 57, 56, 6/3, 54, 6/2, 55/5, 55/4, 55/3, 55/1, 53, 52/2, 52/1, 51/2, 106, 107, 233/5, 108, 109/3, 109/2, 109/1, 47/7, 47/8, 47/3, 50/2, 50/1, 49, 258/13, 123/4, 123/6, 121/11, 121/8, 46, 45/2, 45/1, 47/5, 48/1, 48/2, 44/1, 6/1, 44/2, 43, 42/5, 121/5, 120/3, 120/4, 41/1, 41/2, 364/1, 364/2, 364/3, 38, 37/5, 37/4, 37/7, 37/6, 37/1, 119, 232, 35/4, 35/2, 36/9, 36/10, 233/1, 118/2, 36/2, 244, 258/23, 258/22, 258/21, 258/20, 258/19, 258/18, 117/1, 117/2, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 300/6, 300/7, 300/9, 300/3, 111/3, 365/1, 365/2, 111/4, 112, 36/8, 36/7, 36/6, 36/5, 233/2, 113/3, 51/1, 47/4 - obręb geodezyjny Nietoperek, - na działkach nr ewid. 28, 2010/1, 77, 38/11, 76/1, 38/18, 38/17, 438/2, 438/1, 38/15, 38/9, 38/7, 38/5, 38/6, 70/3, 36, 72, 35/3, 70/6, 33/3, 33/2, 33/9, 70/7, 70/10, 33/10, 70/8, 70/15, 9/22, 9/17, 9/8, 9/15, 429, 431, 430, 9/14, 9/26, 70/16, 70/12, 70/13, 70/14, 9/20, 9/25, 26, 9/31, 9/24, 27, 9/29, 9/30, 9/32, 9/5, 33/11, 33/12, 66/2, 32/10, 32/7, 2032/14, 2032/13, 32/11, 32/12, 32/9, 32/5, 187/9, 70/5, 44, 87, 34, 89, 35/5, 74, 66/1, 70/2, 35/2, 187/6, 187/5, 190/3, 190/4, 187/8, 187/9, 2404/4, 2177/6, 177/9, 155/2, 182, 2404/3, 2405/9, 2405/5, 195/205, 405/3, 195/81, 195/157, 195/204, 195/158, 195/8, 195/40, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/182, 2395/2, 195/161, 403/3, 403/5, 2403/7, 403/8, 2403/9, 2403/11, 2403/10, 2405/8 - obręb geodezyjny Kęszyca, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Burmistrz Międzyrzecza Gmina Międzyrzecz
17/B/2015
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskiem z dnia 19.10.2015 r. podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2 – wycofał swój wniosek z dnia 20.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego. Tym samym na podstawie art. 105 § 2 K.p.a., organ administracji publicznej umorzył postępowanie, ponieważ wystąpiła o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Zobacz szczegóły
WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o.
16/B/2015
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji pn.: „odzysk surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego” na terenie działki nr ewid. 48/16, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego Zobacz szczegóły
WEGA RECYCLING TECHNOLOGY Sp. z o.o.
15/B/2015
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
14/B/2015
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Nietoperek i Kęszyca wraz z rurociągami przesyłowymi na odcinkach Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna: na działkach nr ewid. 258/5, 235, 110, 109/2, 123/3, 123/5, 122/1, 122/5, 258/12, 105/2, 105/1, 104, 366, 234, 102, 101, 103/4, 100/1, 99, 98, 97, 96, 93/7, 93/6, 93/5, 93/4, 93/3, 93/2, 93/1, 92/1, 233/6, 60, 231, 59, 58/2, 225, 57, 56, 6/3, 54, 6/2, 55/5, 55/4, 55/3, 55/1, 53, 52/2, 52/1, 51/2, 106, 107, 233/5, 108, 109/3, 109/2, 109/1, 47/7, 47/8, 47/3, 50/2, 50/1, 49, 258/13, 123/4, 123/6, 121/11, 121/8, 46, 45/2, 45/1, 47/5, 48/1, 48/2, 44/1, 6/1, 44/2, 43, 42/5, 121/5, 120/3, 120/4, 41/1, 41/2, 364/1, 364/2, 364/3, 38, 37/5, 37/4, 37/7, 37/6, 37/1, 119, 232, 35/4, 35/2, 36/9, 36/10, 233/1, 118/2, 36/2, 244, 258/23, 258/22, 258/21, 258/20, 258/19, 258/18, 117/1, 117/2, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 114, 300/6, 300/7, 300/9, 300/3, 111/3, 365/1, 365/2, 111/4, 112, 36/8, 36/7, 36/6, 36/5, 233/2, 113/3, 51/1, 47/4 - obręb geodezyjny Nietoperek oraz na działkach nr ewid. 28, 2010/1, 77, 38/11, 76/1, 38/18, 38/17, 438/2, 438/1, 38/15, 38/9, 38/7, 38/5, 38/6, 70/3, 36, 72, 35/3, 70/6, 33/3, 33/2, 33/9, 70/7, 70/10, 33/10, 70/8, 70/15, 9/22, 9/17, 9/8, 9/15, 429, 431, 430, 9/14, 9/26, 70/16, 70/12, 70/13, 70/14, 9/20, 9/25, 26, 9/31, 9/24, 27, 9/29, 9/30, 9/32, 9/5, 33/11, 33/12, 66/2, 32/10, 32/7, 2032/14, 2032/13, 32/11, 32/12, 32/9, 32/5, 187/9, 70/5, 44, 87, 34, 89, 35/5, 74, 66/1, 70/2, 35/2, 187/6, 187/5, 190/3, 190/4, 187/8, 187/9, 2404/4, 2177/6, 177/9, 155/2, 182, 2404/3, 2405/9, 2405/5, 195/205, 405/3, 195/81, 195/157, 195/204, 195/158, 195/8, 195/40, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/182, 2395/2, 195/161, 403/3, 403/5, 2403/7, 403/8, 2403/9, 2403/11, 2403/10, 2405/8 - obręb geodezyjny Kęszyca, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Burmistrz Międzyrzecza Gmina Międzyrzecz
13/B/2015
decyzja nr 6/2015 z dnia 11.09.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na działce nr ewid. 259/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
12/B/2015
decyzja nr 5/2015 z dnia 24.08.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. odzysk tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
11/B/2015
decyzja nr 4/2015 z dnia 09.07.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie dwóch zestawów naziemnych zbiorników gazu płynnego o pojemności 5 x 6700 l (33,5 m3) oraz 6 x 6700 l (40,2 m3) z przyłączami gazu do istniejących budynków hodowli drobiu, na działce nr ewid. 385/26 położonej w m. Pniewo, obręb geodezyjny Kaława, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
"INDROB" Sp. z o.o.
10/B/2015
decyzja nr 3/2015 z dnia 29.06.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie zamkniętego układu tłocznego ścieków przeznaczonego do przesyłania ścieków sanitarnych z m. Kalsko do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Żółwin, na działkach nr ewid. 322, 323, 112, 258/27, 258/12, 8, 104 - obręb geodezyjny Kalsko oraz na działkach nr ewid. 195, 246, 250, 325/3, 189/2, 189/1, 119, 174, 126/1, 220 i 188/1 - obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz Zobacz szczegóły
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46
Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 19
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!